14 ژانویه 2018

روکش زیبایی دندان

روکش زیبایی دندان روکش زیبایی دندان  یا پروتز ثابت برای دندان هایی است که دچار تخریب زیادی شده اند . این روکش ها علاوه بر اینکه […]
16 اکتبر 2017
روکش-دندان

روکش دندان

روکش دندان روکش دندان یا پروتز ثابت یک نوع جایگزین بر روی دندانی است که قسمت زیادی از آن دچار تخریب شده است. جنسی روکش دندان […]
فوق تخصص ایمپلنت

متخصص ایمپلنت