هزینه جراحی اپیکو

4 آوریل 2018
جراحی-اپیکو

جراحی اپیکو

جراحی اپیکو اپیکواکتومی یا اپیکو نوعی جراحی می باشد که نوک ریشه دندان خارج می شود. این جراحی در مواقعی که دندان از بین رفته و […]