انواع پوسیدگی دندان

22 مارس 2018
پوسیدگی-دندان

پوسیدگی دندان

پوسیدگی دندان در اثر تجمع نوع خاصی از باکتری ها بر سطح دندان ، پوسیدگی  ایجاد می شود . این باکتری ها با تولید نوعی اسید […]