آرشیو برچسب ها : انواع ایمپلنت

 ایمپلنت دندان ایمپلنت دندان ریشه های دندان مصنوعی می باشند که جهت جایگزین کردن دندان های از دست رفته می باشند ، زمانی که شخصی دندان از دست رفته ای دارد ، دندانپزشک زیبایی برای جایگزین کردن دندان از دست رفته کاشت دندان را به کار می برد ، در واقع ایمپلنت دندان یک پروتز […]