درباره دکتر

دکتر میثم آریام

  • سال فارغ التحصیلی 79 از دانشگاه شهید بهشتی
  • دارای تخصص از دانشگاه اصفهان
  • فلوشیپ ایمپلنت و جراحیهای پیشرفته از دانشگاه تهران